kuriame lietuvos ateitį 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Informacija apie vykdomus projektus:

UAB "Visual & Softworks" mokomųjų raidžių ir skaitmenų figūrėlių komplekto žaidimo dizaino sukūrimas


UAB „Visual & Softworks“ įgyvendina projektą „UAB "Visual & Softworks" mokomųjų raidžių ir skaitmenų figūrėlių komplekto žaidimo dizaino sukūrimas“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“. Siekdama įvairinti savo veiklą, įmonė nusprendė pradėti kurti savo stalo žaidimus, skirtus ne tik įvairaus amžiaus žmonėms plėsti žinias, ugdyti įgūdžius, bet ir spręsti įvairias socialines ar sveikatos problemas. Šiuo projektu bus sukurtas mokomųjų raidžių ir skaitmenų figūrėlių komplekto žaidimo dizainas, apimantis tiek gaminio dizainą, tiek jo pakuotę. Mokomųjų raidžių komplektas – tai nauja priemonė skirta mokyti raidyną vaikus bei asmenis, turinčius įvairių skaitymo sutrikimų. Projekto biudžetą sudaro 11.380,00 Eur, iš kurių 8.535,00 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Visual & Softworks“ mitybos įpročių formavimo žaidimo dizaino sukūrimas

UAB „Visual & Softworks“ įgyvendina projektą „UAB „Visual & Softworks“ mitybos įpročių formavimo žaidimo dizaino sukūrimas“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“. Siekdama įvairinti savo veiklą, įmonė nusprendė pradėti kurti savo stalo žaidimus, skirtus ne tik įvairaus amžiaus žmonėms plėsti žinias, ugdyti įgūdžius, bet ir spręsti įvairias socialines ar sveikatos problemas. Šiuo projektu bus sukurtas mitybos įpročių formavimo žaidimo dizainas, apimantis tiek gaminio dizainą, tiek jo pakuotę. Žaidimas „Mityba“ bus skirtas formuoti praktinius kasdienius sveikos gyvensenos, svarbiausia – mitybos, įpročius. Projekto biudžetą sudaro 14,593.00 Eur, iš kurių 10,000.00 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.